Телемедицина: підстави та умови застосування

Поділитись:
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email

Публікуємо особливий гостьовий пост про особливості телемедичних консультацій в Україні. Професійних матеріалів юристів ми ще не публікували 🙂 Вдячні пані Олені, директору юридичної компанії «Ескорт-Мед» за партнерство. Поширюємо україномовну версію публікації за згодою авторки. Оригінал публікації розміщений на офіційному сайті.  

В умовах стрімкого розвитку інформаційних технологій, введення в сферу охорони здоров’я інституту телемедицини являє собою цілком логічне та закономірне явище. Також не варто забувати, що і до введення телемедицини, медичні працівники консультувались один з одним відносно діагнозу та методів лікування своїх пацієнтів.

телемедицина в Україні

Тільки до цього часу подібне консультування носило «кулуарний» характер: розголосу не підлягало та, відповідно, ніде не фіксувалось. І це не дивно, тому що з одного боку медичні працівники зобов’язані надавати консультативну допомогу своїм колегам та іншим працівникам в галузі охорони здоров’я, а з іншого – зобов’язані охороняти лікарську таємницю. Телемедицина відкриває колосальні можливості у виборі спеціаліста-консультанта, не обмежуючись особистими знайомствами конкретного лікаря. Припускаємо, що введення даного інституту переслідує дві мети:

  • Офіційну: поліпшення здоров’я населення шляхом забезпечення рівного доступу до медичних послуг належної якості;
  • Неофіційну: вивід «кулуарного» консультування на новий формальний рівень, що, на наш погляд, є тільки плюсом.

На законодавчому рівні застосування телемедицини регулюється Наказом Міністерства Охорони Здоров’я України № 681 від 19.10.2015 року «Про затвердження нормативних документів щодо застосування телемедицини у сфері охорони здоров’я». Цим же Наказом затверджено Положення про кабінет телемедицини та відповідні форми первинної облікової документації.

Як все нове і до цього часу незвідане, практика застосування телемедицини залишає за собою багато запитань, на основні з яких ми спробуємо відповісти в цій статті.

Право застосування телемедицини

При наданні медичної допомоги застосовувати телемедицину мають право заклади охорони здоров’я незалежно від форм власності та фізичні особи-підприємці, які здійснюють господарську діяльність з медичної практики. При цьому, таку можливість мають вище перелічені суб’єкти, які надають медичну допомогу на первинному, вторинному і третинному рівні (що підтверджується їх ліцензією на медичну практику). Таким чином, для суб’єктів, які здійснюють господарську діяльність у сфері охорони здоров’я та застосовують екстрену медичну допомогу, паліативну допомогу і медичну реабілітацію телемедицина недосяжна.

Портал телемедицини

Основою роботи, пов’язаною із застосуванням телемедицини є Портал телемедицини (інтернет-платформа), який повинен відповідати вимогам Розділу ІІІ Наказу «Телемедична мережа». Створити Портал може будь-який заклад охорони здоров’я або приватно практикуючий лікар, головне – дотримання вимог до нього.

Відповідно до законодавства, «організація роботи Порталу телемедицини здійснюється юридичними особами незалежно від форми власності та фізичними особами-підприємцями на підставі договорів з учасниками телемедичної мережі». Сторонами такого договору є: Постачальник телемедичних послуг та Споживач телемедичних послуг.

Наприклад, займаючись приватною практикою і працюючи лікарем-отоларингологом дитячим, Ви вирішили об’єднатися з лікарем-психіатром дитячим для створення Порталу телемедицини. Створивши Портал, ви можете домовитися з Національною дитячою спеціалізованою лікарнею «ОХМАТДИТ» про надання телемедичного консультування, уклавши відповідний договір. В цьому випадку «ОХМАТДИТ» виступає постачальником послуг, а Ви і лікар-психіатр дитячий – споживачами послуг.

Кабінет телемедицини

Заклад охорони здоров’я, що вирішив надавати медичну допомогу із застосуванням телемедицини, зобов’язаний створити кабінет телемедицини, який є структурним підрозділом такого закладу. Кабінет повинен відповідати Положенню про кабінет телемедицини закладу охорони здоров’я і бути матеріально-технічно забезпеченим згідно з Табелем оснащення кабінету телемедицини.

Це правило не стосується фізичних осіб-підприємців. Згідно із законодавством, вони здійснюють господарську діяльність з медичної практики із застосуванням телемедицинни без створення кабінету телемедицини.

Як бути, якщо заклад охорони здоров’я не має кабінету телемедицини, проте лікар, який працює за наймом в цьому закладі бажає користуватися телемедичним консультуванням? Така можливість є. Адже згідно Наказу такий лікар повинен забезпечити виконання вимог, що передбачені розділом VI «Проведення телемедичного консультування», щодо форм медичної документації.

Форми первинної облікової документації

Учасниками телемедичного консультування є: пацієнт; його лікуючий лікар; лікар (або лікарі у випадку консиліуму), який надає консультацію; персонал кабінету телемедицини.

Наказом були розроблені та затверджені форми первинної облікової документації для медичних працівників, які застосовують телемедицину та відповідні інструкції щодо їх заповнення:

  • Форма №001/тм «Запит на телемедичне консультування»;

  • Форм №002/тм «Висновок консультанта»;

  • Форма №003/тм «Журнал обліку телемедичних консультацій».

Телемедичне консультування проводиться на підставі запиту (форма №001/тм), що формується лікуючим лікарем та направляється лікарю-консультанту (передається до кабінету телемедицини). До запиту додається інформація, необхідна для надання консультації: скановані копії діагностичних та лабораторних досліджень, МРТ, УЗД і т.д.

Після отримання запиту, лікар-консультант реєструє його в журналі (форма №003/тм), що зберігається в кабінеті телемедицини і в цей же день готує консультативний висновок (форма №002/тм). Якщо запит носить статус «Ургентний», лікар-консультант повинен підготувати висновок в максимально короткий термін.

Передбачено два методи відправлення запиту (висновку лікаря-консультанта):

  1. У вигляді електронного повідомлення. Обов’язковою умовою цього методу є накладення електронного цифрового підпису лікуючого лікаря на запиті (лікаря-консультанта на висновку). Без цього атрибуту запит (висновок) не може розглядатися як офіційний документ в силу Закону України «Про електронний цифровий підпис».

  2. На паперових носіях. У цьому випадку лікуючий лікар (лікар-консультант) надає до кабінету телемедицини оригінал запиту (висновку), завірений його підписом та печаткою.

Також хочеться відзначити, що ніякими часовими рамками застосування телемедицини при наданні медичної допомоги не обмежується. Тобто, якщо всі умови дотримані, Ви можете на постійній основі користуватися телемедициною для надання медичної допомоги. Вона не заміняє традиційні методи лікування, а слугує доповненням для покращення якості та мобільності. 

Олена Менделя

Олена Менделя

Директорка та засновниця юридичної компанії «Ескорт-Мед». Спеціалізується на юридичному супроводі медичного бізнесу.
Олена Менделя
Поділитись:
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email